قطعات مکانیکی

18

اتصالات چند منظوره

14

اتصالات چرخشی

17

فنرهای مخصوص

11

اتصالات

10

ترمزها

9

بلبرینگ

13

تجهیزات جرثقیل

12

گیره جرثقیل

16

شیرآلات با انواع پاشش

15

نازل با انواع پاشش

8

لیمیت سوِییچ

19

انواع محرک ها

j1

هوک جرثقیل